Vastuullisen toiminnan periaatteet näkyviksi - KalPa julkaisi oman Code of Conduct -ohjeistuksensa


Vastuullisuus niin liiketoiminnassa kuin suhteessa muihin sidosryhmiimme on kuulunut KalPan arvomaailmaan jo pitkään. Nyt nämä vastuullisen liiketoiminnan periaatteet on kirjattuna omaan KalPa Code of Conduct -ohjeistoonsa, ohjaamaan organisaatiomme päivittäistä toimintaa.


KalPa Hockey Oy on julkaissut oman Code of Conduct eli eettisen ohjeistonsa, johon on kirjattuna KalPan vastuullisen yritystoiminnan periaatteet. Varsinkin isoissa organisaatioissa eettisen ohjeiston olemassaolo on nykypäivänä jo lähes yritystoiminnan edellytys, mutta varsinkin urheiluliiketoiminnassa sellainen on vielä harvinaisuus. KalPa onkin ensimmäinen suomalainen kiekkoseura, joka julkaisee oman Code of Conduct -ohjeistonsa.

Eettisen ohjeiston perusajatuksena on myös luoda kaikille KalPa Hockey Oy:ssä työskenteleville pelisäännöt siitä, millainen on kalpalainen tapa toimia, ja mikä on sallittua ja mikä ei. Osittain ohjeisto koskee myös organisaation yhteistyökumppaneita.

Kuten eettinen ohjeisto yleensä myös KalPa Code of Conduct saa perustansa organisaation arvoista. KalPan osalta nämä arvot ovat luotettavuus, pitkäjänteisyys, yhteistyö ja paikallisuus. Kymmenen kohtaa käsittävä KalPan Code of Conduct sisältää toimintaohjeita esimerkiksi siitä, kuinka kalpalaisten odotetaan toimivan suhteessa ympäristöön, ihmisoikeuksiin tai työturvallisuuteen liittyen.​​​​​​​ Urheiluliiketoiminnan omat erityispiirteet on otettu myös ohjeistossa huomioon ja siihen on kirjattuna omat kieltävät lausekkeensa myös vedonlyöntiin ja dopingiin liittyen.

- Olemme tehneet jo aiemmin laajaa yhteiskuntavastuutyötä ja parin viime vuoden ajan aktivoituneet omaa toimintaamme koskevissa ympäristövastuu kysymyksissä. Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja koemme että nyt on hyvä aika tuoda meille tärkeitä asioita selkeämmin esille ja siten sitoutua entistä vahvemmin omiin arvovalintoihimme. KalPa Hockey Oy:n toimitusjohtaja Toni Saksman toteaa.

Nyt julkaistu Code of Conduct -ohjeisto on KalPa Hockey Oy:n hyväksymä ja sitä tullaan käymään läpi ja tarvittaessa myös muuttamaan vuosittain. ​​​​​​​