Kausikorttilainen, osallistu kyselyyn ja voit voittaa Miikka Pitkäsen game worn -pelipaidan!


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Johanna Koskensilta tekee opinnäytetyötään KalPan kausikorttietuihin liittyen. Vastanneiden kesken arvomme Kai Kantolan mailan sekä Miikka Pitkäsen game worn -pelipaidan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun urheiluliiketalouden opiskelija Johanna Koskensilta tekee opinnäytetyötä yhteistyössä KalPan kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa kausikorttiasiakkaiden tietoisuutta eduista ja odotuksista etuja kohtaan. Tutkimuksella tavoitellaan kausikorttiasiakkaiden motivaation kartoittamista palkitsemisportaikon suhteen. Palkitsemisportaikko tarkoittaa kausikorttiasiakkaille suunnattua ohjelmaa, jossa edut nousevat vuosittain. Tasolta seuraavalle nousu tapahtuu kerryttämällä peräkkäisiä vuosia kausikortin omistajana.

​Koska kulunut kausi rajoituksineen on vaikuttanut paljon etujen tarjoamiseen, toivoisimme että kysymyksiä tarkasteltaisiin ns. normaaliajan näkökulmasta.

Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu täysin anonyymisti. Tutkimusaineisto kerätään vain tätä opinnäytetyötä varten ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Halutessanne voitte myös osallistua arvontaan kyselyn päätteeksi. Arvonnassa palkintoina Kai Kantolan käytössä ollut nimmaroitu maila sekä Miikka Pitkäsen Game Worn-pelipaita. Arvonnassa kerättyjä yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseen.

Vastaamiseen kuluu aikaa noin 5 minuuttia. Aikaa kyselyyn vastaamiseen on 18.4.2021 asti.

Jos tutkimuksesta herää kysymyksiä, ne voi esittää Johannalle: Johanna Koskensilta M2143@student.jamk.fi